Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Adam Homa

Data modyfikacji: 2021-07-08 11:56:05


Nazwa zamówienia:

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Stalowa Wola w miejscowości Jamnica

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postepowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1da599dc-6d4b-4a6e-9562-07574d98376e


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego