Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Barbara Maziarz

Data modyfikacji: 2022-06-30 11:31:42


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Hoczew - Cisna polegająca na budowie chodnika w km 36+550 – 36+769 str. prawa w m. Cisna.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

30-06-2022

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

30-06-2022

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ  jest   dostępne pod  adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/716be78a-e59e-47af-b753-a93e5673fe08


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego