Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: pzdw pzdw

Data modyfikacji: 2021-06-14 14:04:37


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/243/WDT/11/2020 Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: f4b0fb02-a9b6-4ade-bda1-4d5a13e6a4f5</p>

Zamówienie o wartości:

powyżej 214 000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne” Zadanie będzie objęte wsparciem w ramach formuły „project pipeline” ze środków pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województw {Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kryteria wyboru oferty:

 


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego