Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Dawid Jarząb

Data modyfikacji: 2021-04-14 10:04:52


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

<p>Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WFU/13/2020 Numer ID postępowania w platformie MINIPORTAL: 1515f21a-4d6f-4cc5-b9a2-350231c157e5</p>

Zamówienie o wartości:

powyżej 5 350 000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga– etap I


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego