Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Barbara Maziarz

Data modyfikacji: 2021-03-31 15:21:37


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/243/WM/46/2020</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

„Remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 0+717 – II etap”


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego