Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 2

Zmodyfikował: pzdw pzdw

Data modyfikacji: 2022-06-22 10:46:43


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne polegająca na budowie chodnika w km 5+580 – 5+751 wraz z zatoką autobusową w km 5+607 str. lewa w m. Hoszów”

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ  jest   dostępne pod  adresem:


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego