Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 3

Zmodyfikował: Dawid Jarząb

Data modyfikacji: 2021-03-18 10:11:30


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/243/WD/229/2020</p>

Zamówienie o wartości:

powyżej 214 000 euro

Nazwa zamówienia:

Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2021 - 9 zadań

W załączeniu:

Część I rozstrzygnięcia: zad: 1,2,3,4,6,8

 

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2021-03-18


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego