Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 13-09-2021 09:30

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za rok 2020

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

03-09-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

03-09-2021

Treść ogłoszenia:

ogłoszenie o  o zamówieniu oraz SWZ   jest dostepne na  stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/85d9a2c4-0969-4387-bd9a-68a4e32a35b3


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-09-03 14:24:28

Data modyfikacji: 2021-09-03 14:24:28

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego