Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 15-09-2021 10:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

POMIAR HAŁASU PRZY GŁÓWNYCH DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJ. PODKARPACKIEGO W 2021 ROKU

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

07-09-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

07-09-2021

Treść ogłoszenia:

ogłoszenie oraz  SWZ  jest dostepne pod  adresem   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/20167c60-808d-4e0b-86e1-e91e0de0559d


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-09-07 14:50:34

Data modyfikacji: 2021-09-07 14:50:34

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego