Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 18-10-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn w miejscowości Dąbrowica – ETAP II

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

01-10-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

01-10-2021

Treść ogłoszenia:

ogloszenie o zamówieniu oraz SWZ są dostepne pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/76a980dc-e484-4f0d-8a07-adbd01763fd4


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-10-01 14:26:44

Data modyfikacji: 2021-10-01 14:26:44

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego