Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 19-01-2022 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich w 2022 roku – RDW Stalowa Wola - zadanie nr 7.5 i nr 7.6

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

10-01-2022

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

10-01-2022

Treść ogłoszenia:

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ  jest   dostępne pod  adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6fe96fa-de92-45be-a93d-b146baf2f2da


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-01-10 14:40:07

Data modyfikacji: 2022-01-10 14:40:07

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego