Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 08-07-2021 08:00

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Jawornik Przedmieście

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

22-06-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

22-06-2021

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postepowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/77fe4b48-3997-4b65-92d8-d6236a9ec7fd


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-06-22 13:17:19

Data modyfikacji: 2021-06-22 13:17:19

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego