Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 15-07-2022 10:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Biłgoraj - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w m. Dydnia.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

30-06-2022

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

30-06-2022

Treść ogłoszenia:

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ  jest   dostępne pod  adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e037e307-eca5-4337-94fb-1c0c4f1f2f6e


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-06-30 14:36:18

Data modyfikacji: 2022-06-30 14:36:18

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego