Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 29-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia:

Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 na odcinku Cisna – Dołżyca w km ok 67+350 do 69+910”

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postepowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4c015c73-1b07-4770-9a4a-cee5d34eec7e

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-07-13 13:24:09

Data modyfikacji: 2021-07-13 14:31:33

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2021-07-13 13:24:12
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2021-07-13 14:31:03
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego