Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 14-07-2021 10:00

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 relacji rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 11+773 - 12+190 i 12+923 – 13+875 strona prawa w m. Wola Baranowska i w m. Knapy

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postepowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d1eb8ed5-94d6-41f9-8f61-738f65ae5bfb


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-06-29 13:49:38

Data modyfikacji: 2021-06-29 13:49:38

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego