Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 23-07-2021 08:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 10+690 - 10+768 str. lewa oraz w km 11+002 – 11+043 str. prawa w m. Ostrów.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

02-07-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

02-07-2021

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postepowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/928eb896-0c41-41e9-9267-32f4bb6135cf


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-07-02 09:06:21

Data modyfikacji: 2021-07-19 12:06:56

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Dawid Jarząb
Data modyfikacji
2021-07-02 09:06:22
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego