Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 21-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+483 - 3+645 str. lewa w m. Krasna

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu, treść SWZ oraz inne dokumenty postepowania są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e1098d74-91f5-4544-86ff-f3eea8f5fd86


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-07-06 11:33:06

Data modyfikacji: 2021-07-06 11:33:06

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego