Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 30-09-2021 09:30

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Wykonanie ekspertyz technicznych dla mostów – 2 zadania: Zad. Nr 1 – wykonanie ekspertyzy technicznej mostu przez pot. Wisłok w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 25+993; Zad. Nr 2 – wykonanie ekspertyzy technicznej mostu przez pot. Wisłok w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 27+353”

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

17-09-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

17-09-2021

Treść ogłoszenia:

Ogloszenie oraz SWZ  jest dostępne pod  adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/152fda57-979c-4e6a-99ea-d2e40d43f65a


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-09-17 11:01:25

Data modyfikacji: 2021-09-29 08:26:28

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-09-17 11:01:25
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-09-24 11:42:52
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego