Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 08-07-2022 09:30

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w m. Kańczuga czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-07-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Szówsko czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-07-2022 09:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne polegająca na budowie chodnika w km 5+580 – 5+751 wraz z zatoką autobusową w km 5+607 str. lewa w m. Hoszów” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-07-2022 08:30

Nazwa zamówienia: Remont obsuniętej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – gr. Państwa w m. Wetlina od km 90+465 do km 90+511 str. prawa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-07-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń budynku laboratoryjno – administracyjnego PZDW w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19 - II postępowanie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-07-2022 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Hoczew - Cisna polegająca na budowie chodnika w km 36+550 – 36+769 str. prawa w m. Cisna. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-07-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Biłgoraj - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w m. Dydnia. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-07-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Sieniawa - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku Wylewa – Sieniawa czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego