Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 03-09-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk polegająca na budowie chodnika w km 58+515,00 do km 58+535,20 w m. Wólka Niedźwiedzka czytaj wiecej

Termin składania ofert: 03-09-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+483 - 3+598 str. lewa w m. Krasna czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-09-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut - Kańczug – Żurawica polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w km 74+505 – 74+620 w m. Żurawica. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-02-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu hałasu dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-02-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu w km 28+557 przez rz. Wisłoka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nowy Żmigród” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-02-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów-Lutcza od km 2+565,00 do km 2+850,00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-02-2022 09:00

Nazwa zamówienia: „Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów” – III etap (Budowa magazynu materiałów do zud wraz ze szczelnym zbiornikiem na wody opadowe i budową przyłączy do kan. deszczowej na bazie RDW Rymanów, ul. Dworska 23) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów biurowych dla PZDW oraz jednostek terenowych RDW w 2022r. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego