Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 12-04-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie analiz dotyczących możliwości dostosowania budynków administrowanych przez PZDW do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1696). Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie na wszystkie zadania kwotę: 150 000,00 PLN, czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-04-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich – dla potrzeb RDW Łańcut czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-04-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa (fabrycznie nowej) posypywarki samozaładowczej – 1 szt. dla potrzeb Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-04-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Badania kontrolne wykonania robót realizowanych w 2021 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-04-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg do końca 2021 roku w zakresie organizacji ruchu czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-04-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup 2 sztuk fabrycznie nowych pługów jednostronnych dwulemieszowych wraz z osprzętem na potrzeby RDW Jarosław oraz RDW Lubaczów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-04-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o roku produkcji 2020-2021. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-04-2021 09:30

Nazwa zamówienia: „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, elementów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego