Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 17-05-2021 11:30

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko -Baligród - Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-05-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, elementów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Przebudowa/rozbudowa drogi woj. Nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok.24+400 do 24+570 , km ok. 24+570 do 24+950 , km ok. 24+970 do 25+150 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-05-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno-bocznej na potrzeby RDW Ustrzyki czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-05-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: „Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap I” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 25-05-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągników rolniczych marki John Deere (RDW Jasło, RDW Łańcut) - 2 ZADANIA czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-05-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych po stronie prawej w miejscowości Jasionów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zadanie realizowane w km 7+412 – 7+645. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-05-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Odnowa poziomego oznakowania dróg na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8 zadań - II PRZETARG RDW Jasło. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-05-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania drogi - zakup fabrycznie nowego pługa o zmiennej geometrii wraz z osprzętem (RDW Lubaczów) czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego