Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 20-04-2022 09:30

Nazwa zamówienia: Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2022 – 8 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-04-2022 10:00

Nazwa zamówienia: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami Nr 1 - RDW Jasło Nr 2 - RDW Rymanów Nr 3 - RDW Ustrzyki Dolne realizowanymi w ramach - Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)" czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 ul. Unii Lubelskiej i Kard. S. Wyszyńskiego z drogą wojewódzką Nr 867 ul. Kard. S. Wyszyńskiego w m. Lubaczów” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-04-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących na dz. 81/23 w miejscowości Ożanna dla: „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na dz. 81/23 w miejscowości Ożanna” w ramach zadania: „Budowa obiektu socjalnego w miejscowości Ożanna” wraz z wykarczowaniem pniaków. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi woj. Nr 835 od km 125+629,53 do km 125+973,13 polegająca na budowie mostu w km 125 + 802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów w miejscowości Rudka. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-04-2022 09:30

Nazwa zamówienia: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2022 r. (3 zadania). Zadanie Nr 1 - RDW Jarosław; Zadanie Nr 3 - RDW Lubaczów; Zadanie Nr 4 – RDW Łańcut; czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-05-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Remont zaplecza technicznego będącego w administracji PZDW – 4 zadania czytaj wiecej

Termin składania ofert: 09-05-2022 09:30

Nazwa zamówienia: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i innych dokumentów wraz załącznikami dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec z drogą wojewódzką Nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław i drogą powiatową nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy w miejscowości Szówsko” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego