Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 18-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie badań jakości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni odcinków dróg wojewódzkich woj. podkarpackiego w roku 2022 wraz z analizą wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-03-2022 10:30

Nazwa zamówienia: Budowa budynku rekreacji indywidualnej na dz. 81/23 w miejscowości Ożanna – I etap” w ramach zadania: „Budowa obiektu socjalnego w miejscowości Ożanna”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej 6a - III etap. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-03-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Świątkowa Wielka w km ok. 37+819 do 37+995. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Remont posadzki w budynku warsztatowym w Ustjanowej Górnej RDW Ustrzyki Dolne. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Solinka w m. Bukowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna w km 28+611 - II postępowanie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 05-04-2022 09:30

Nazwa zamówienia: Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych (Van) o roku produkcji 2021 lub 2022 wraz z akcesoriami dla potrzeb PZDW w Rzeszowie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Badania kontrolne wykonania robót realizowanych w 2022 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - II postępowanie czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego