Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 10-05-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-05-2022 09:00

Nazwa zamówienia: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 ul. Unii Lubelskiej i Kard. S. Wyszyńskiego z drogą wojewódzką Nr 867 ul. Kard. S. Wyszyńskiego w m. Lubaczów” - II postępowanie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-05-2022 09:30

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 3: RDW Ustrzyki Dolne - II postępowanie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-05-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 2: RDW Jasło - II postępowanie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-05-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 1: PZDW w Rzeszowie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-05-2022 09:30

Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących na dz. 81/23 w miejscowości Ożanna dla: „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na dz. 81/23 w miejscowości Ożanna” w ramach zadania: „Budowa obiektu socjalnego w miejscowości Ożanna” wraz z wykarczowaniem pniaków - II postępowanie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-05-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Remont posadzki w budynku warsztatowym w Ustjanowej Górnej RDW Ustrzyki Dolne czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-05-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 7+663 – 7+760 po str. prawej w m. Jasionów - Buków. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego