Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 19-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Łańcut na odcinku Leżajsk – Giedlarowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-08-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne polegająca na budowie chodnika w km 5+660 - 5+735 wraz z zatoką autobusową w km 5+713 str. prawa w miejscowości Hoszów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+420 - 7+622 strona lewa w miejscowości Hoczew czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-07-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 relacji rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 11+773 - 12+190 i 12+923 – 13+875 strona prawa w m. Wola Baranowska i w m. Knapy czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-07-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk - Łańcut - Szklary str. prawa w miejscowości Żołynia w km 26+032 do 26+106 oraz w km 26+830 do 26+944 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: „Zadanie realizowane i finansowane w ramach zadania WPF pn. Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w związku z wygaśnięciem dnia 19 kwietnia 2019 r. terminu ważności decyzji wodnoprawnej znak: Oś.6224-1/11/09 udzielonej przez Starostę Leżajskiego dnia 20.04.2009 r. Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dla potrzeb zrealizowanego w 2009 roku zadania pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Trzebośnica w miejscowości Wólka Niedźwiedzka w km 62+839 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 09-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie kontroli obiektu budowlanego (tzw. rocznej) zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego - art. 62.1.1 dla budynków administrowanych przez PZDW w 2021r. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-07-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego