Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 12-07-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/243/WFU/13/2018

Zamówienie o wartości:

powyżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce”

Termin wykonania zamówienia:

1. Termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 31.10.2020r. 2. Termin realizacji całości zamówienia (zakończenie finansowe oraz w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) – do dnia 20.12.2020r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto - 60 %

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady - 40 %

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 314 000,00 zł.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 12.07.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.07.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Oganizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

Sprawy merytoryczne – Joanna Peszko, Monika Cyganik Pisaniak – Wydział Funduszy Unijnych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

20-04-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

20-04-2018

Opublikowane ogłoszenie, SIWZ  i  PFU w załączeniu

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2018-04-20

2018-04-20

2018-05-30

2018-05-30

2018-06-01

2018-06-01

2018-06-05

2018-06-22

2018-06-22

2018-06-22

2018-06-25

2018-06-25

2018-06-25

2018-06-26

2018-07-02

2018-07-06

2018-04-20

2018-05-30


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-04-20 10:13:00

Data modyfikacji: 2018-07-06 14:11:10

Wersja: 21 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-04-20 10:13:00
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-04-20 10:14:11
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-04-20 10:22:43
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-04-20 10:24:19
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-04-20 10:25:04
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-05-30 15:04:04
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-05-30 15:05:07
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-05-30 15:14:17
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-01 10:10:07
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-05 12:05:53
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-13 15:12:43
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-22 14:54:23
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-22 15:12:24
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-22 15:14:19
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-22 15:22:50
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-25 15:09:49
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-25 15:14:52
Podgląd
Wersja
18
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-25 15:21:04
Podgląd
Wersja
19
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-06-26 09:19:26
Podgląd
Wersja
20
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-07-02 10:29:34
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo