Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 26-11-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/243/WFU/23/2018

Zamówienie o wartości:

powyżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla całości odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap III) oraz robót budowlanych na odcinku od km 25+150 do km 31+000 w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce”

Termin wykonania zamówienia:

1. Termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 31.10.2021r. 2. Termin realizacji całości zamówienia (zakończenie finansowe oraz w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) – do dnia 20.12.2021r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto - 60 %

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady - 40 %

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 197 000,00 zł.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 26.11.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.11.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Oganizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

Sprawy merytoryczne – Joanna Peszko, Monika Cyganik Pisaniak – Wydział Funduszy Unijnych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

27-09-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

27-09-2018

Opublikowane ogłoszenie, SIWZ  i  PFU w załączeniu


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-09-27 09:19:24

Data modyfikacji: 2018-11-21 08:10:31

Wersja: 13 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-09-27 09:19:24
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-09-27 09:20:09
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-09-27 09:22:21
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-09-27 09:27:17
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-09-27 11:19:45
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-10-10 13:03:10
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-10-11 07:58:22
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-11-06 14:31:32
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-11-06 14:43:49
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-11-06 14:46:21
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-11-06 14:55:55
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Barbara Maziarz
Data modyfikacji
2018-11-09 14:32:46
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo