Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 16-07-2018 09:30

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/110/18

Zamówienie o wartości:

poniżej 221 000 euro

Nazwa zamówienia:

Dostawa soli drogowej w roku 2018 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Termin wykonania zamówienia:

Termin dostawy: do dnia 21.12.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

cena  - 60%

doświadczenie wykonawcy  - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 8100,00 PLN.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 16.07.2018r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 16.07.2018r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak, Bartosz Szyndak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Piotr Więcek, Ryszard Kozak – Wydział Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

29-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

29-06-2018

ogloszenie o zamówieniu  w  załączeniu 

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2018-06-29

2018-06-29


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-29 12:18:53

Data modyfikacji: 2018-06-29 13:11:18

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-29 12:18:54
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-29 12:22:05
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-29 12:25:17
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-29 12:26:55
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo