Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 21-02-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WDT/1/2018

Zamówienie o wartości:

Zamówienie o wartości powyżej 221 000 euro.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr: 878 Stobierna-Rzeszów-Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka, 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dylągówka-Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, 835Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: A.Wykonanie i przedłożenie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektu budowlanego (skorygowanej o uwagi komisji ZOPI) i pozostałej dokumentacji zgodnie z TOP oraz kompletny wniosek w sprawie wydania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania wraz z opracowaniami wymaganymi ustawą oraz zgłoszenia robót budowlanych: 07.12.2018 r. B. Wykonanie całości zamówienia, tj. uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania oraz brak sprzeciwu do zgłoszeń robót budowlanych: 01.07.2019 r.

Kryteria wyboru oferty:

cena - 60%
termin realizacji zamówienia - 40% 

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 12.700,00 PLN

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 35-105 Rzeszów ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 1, do dnia 21.02.2017r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 21.02.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:


organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Jakub Frankowski – Wydział Dokumentacji 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

10-01-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

08-01-2018

SIWZ i ogłoszenia   znajdują się pod adresem:

http://stara.pzdw.pl/index.php?content=przetargid4202 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-01-11 08:03:44

Data modyfikacji: 2018-02-01 15:12:17

Wersja: 8 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Mariusz Górak
Data modyfikacji
2018-01-11 08:03:44
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Mariusz Górak
Data modyfikacji
2018-01-11 08:05:41
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Mariusz Górak
Data modyfikacji
2018-01-11 08:10:59
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Mariusz Górak
Data modyfikacji
2018-01-11 08:10:59
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Mariusz Górak
Data modyfikacji
2018-01-11 08:13:05
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Mariusz Górak
Data modyfikacji
2018-01-11 08:13:21
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2018-01-12 11:02:53
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo