Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 23-02-2018 09:30

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WA/5/2018

Zamówienie o wartości:

Poniżej 221 000 euro

Nazwa zamówienia:

Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych - ZADANIE nr 3 RDW LUBACZÓW – II PRZETARG

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 roku.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto za 1 roboczogodzinę wykonywanej usługi - 60%

Czas wykonania usługi - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 400,00 PLN

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 23.02.2018r. do godz. 09:30

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.02.2018r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Jerzy Osak – Wydział Administracji 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

14-02-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

14-02-2018


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-14 13:22:52

Data modyfikacji: 2018-02-14 13:52:59

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-14 13:22:53
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-14 13:51:33
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-14 13:52:33
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo