Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 21-02-2018 09:30

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/6/2018

Nazwa zamówienia:

Wykonanie poziomego oznakowania dróg oraz oznakowanie wybranych przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8 zadań.

Termin wykonania zamówienia:

30-06-2018r.

Kryteria wyboru oferty:

cena - 60 %

oznakowanie cienkowarstwowe na odcinkach zamiejskich z wyłączeniem przejść dla pieszych 20%

czas realizacji zamówienia 20%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: RDW Jarosław - Zadanie Nr 1 – 1 500,00 PLN RDW Jasło - Zadanie Nr 2 – 1 500,00 PLN RDW Lubaczów - Zadanie Nr 3 – 1 700,00 PLN RDW Łańcut - Zadanie Nr 4 – 1 500,00 PLN RDW Mielec - Zadanie Nr 5 – 1 500,00 PLN RDW Rymanów - Zadanie Nr 6 – 1 500,00 PLN RDW Stalowa Wola - Zadanie Nr 7 – 1 600,00 PLN RDW Ustrzyki Dolne - Zadanie Nr 8 – 1 400,00 PLN

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 21.02.2018r. do godz.09:30

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.02.2018r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są :

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Piotr Więcek – Wydział Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

06-02-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

06-02-2018

Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-06 11:56:55

Data modyfikacji: 2018-02-16 09:09:35

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-06 11:56:55
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-06 12:04:24
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-06 12:04:37
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-06 12:06:31
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo