Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 22-02-2018 09:30

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/7/2018

Zamówienie o wartości:

Poniżej 221 000 euro

Nazwa zamówienia:

Badania kontrolne laboratoryjne robót budowlanych realizowanych w 2018 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia ustala się na: od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2018 r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena - 60%

Funkcjonalność - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 1300,00 PLN

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 22.02.2018r. do godz. 09:30

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.02.2018r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Piotr Więcek – Wydział Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

06-02-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

06-02-2018


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-06 11:41:08

Data modyfikacji: 2018-02-16 12:08:25

Wersja: 14 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-06 11:41:09
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-06 11:41:25
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-06 11:42:13
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-06 11:42:22
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-06 12:13:55
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-06 12:14:07
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-06 13:53:01
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-13 12:06:03
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-13 12:06:23
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-14 08:47:23
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-14 08:48:12
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-14 08:48:59
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-02-16 12:07:43
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo