Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 22-02-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WDT/3/2018

Nazwa zamówienia:

Opracowanie koncepcji programowej, pełnego rozpoznania geologicznego i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania, pn.: „Budowa bezkolizyjnego przejazdu na linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w m. Babica, zapewniającego połączenie pomiędzy planowanym na drodze ekspresowej S19 węzłem „Babica”, a drogą wojewódzką nr 988 Babica – Warzyce”

Termin wykonania zamówienia:

14-12-2018r.

Kryteria wyboru oferty:

cena - 60 %

termin realizacji - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 2 500,00 PLN.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 22.02.2018r. do godz.09:00

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.02.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są :

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Jakub Frankowski, Michał Ryś – Wydział Dokumentacji Technicznej

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

13-02-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

13-02-2018

Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-13 13:05:34

Data modyfikacji: 2018-02-21 14:41:34

Wersja: 7 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-13 13:05:34
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-13 13:19:59
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-13 13:20:12
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-13 14:02:53
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-13 14:03:12
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-16 12:35:34
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo