Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 19-02-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/8/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 221 000 euro

Nazwa zamówienia:

Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań

Termin wykonania zamówienia:

od daty podpisana umowy do dnia 30.11.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

cena - 60%

minimalny czas zatrudnienia w ciągu zmiany roboczej 20%

czas podstawienia sprzętu w sytuacjach awaryjnych 20%

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 19.02.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 19.02.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

08-02-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

08-02-2018

ogłoszenie  o zamówieniu

SIWZ WD.8.18


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-08 14:51:18

Data modyfikacji: 2018-02-13 14:45:57

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-02-08 14:51:19
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-02-08 15:10:53
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-02-13 09:57:10
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-02-13 10:53:59
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo