Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 15-02-2018 09:30

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WA/4/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 221.000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o roku produkcji 2018

Termin wykonania zamówienia:

90 dni od daty podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

cena brutto - 60%
okres gwarancji i rekojmi - 20%
wielkość zużycia energii (ZE) - 10%
wielkość emisji CO2 (E) - 5%
wielkość emisji zanieczyszczeń: łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (EZ) - 5%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 1.500,00 PLN

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 15.02.2018r. do godz. 09:30

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.02.2018r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne  – Jerzy Osak – Wydział Administracji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

07-02-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

07-02-2018

ogłoszenie o zamówieniu  załączone  w  formie  pliku pdf pn.  "ogłoszenie o zamówieniu PZDW_WZP_243_WA_4_2018"


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-02-07 11:12:03

Data modyfikacji: 2018-02-07 11:54:38

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-02-07 11:12:03
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-02-07 11:53:54
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo