Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 18-06-2018 09:30

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/92/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na sieci dróg administrowanych przez PZDW w Rzeszowie – RDW Mielec w roku 2018”

Termin wykonania zamówienia:

I. Okres zimowy: 1. 2018r. a/ od 01.11.2018r. do 10.12.2018r. II. Okres letni: - od daty podpisania umowy do 31.10.2018 roku w tym: a/ I ETAP okres letni – do 30.06. 2018 roku c/ II ETAP– do 31.10. 2018 roku. Całość zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia: 10.12.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

cena brutto - 60%

czas reakcji na wezwanie - 40%

 

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 800,00 PLN

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 18.06.2018r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.06.2018r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Piotr Więcek – Wydział Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

01-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

01-06-2018

Ogloszenie o zamówieniu oraz SIWZ w załączeniu.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-01 09:38:55

Data modyfikacji: 2018-06-01 10:15:08

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-06-01 09:38:55
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-06-01 09:40:27
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo