Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 11-06-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/243/WFU/11/2018

Zamówienie o wartości:

powyżej 5.548.000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

Termin wykonania zamówienia:

Termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 31.10.2019r. Termin realizacji całości zamówienia (zakończenie finansowe oraz w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) – do dnia 20.12.2019r.

Kryteria wyboru oferty:

cena brutto - 60%

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 400 000,00 zł.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 11.06.2018r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.06.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Edyta Leniart-Bukała – Wydział Funduszy Unijnych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

31-03-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

03-04-2018

Ogłoszenie oraz SIWZ w załączeniu

W załaczeniu wyjasnienia treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W załączeniu informacja o zmianie terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W załączeniu wyjasnienia treści SIWZ wraz z Dokumentacją geologiczno-inżynierską


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-30 11:56:23

Data modyfikacji: 2018-05-24 08:00:15

Wersja: 19 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-03-30 11:56:23
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-03-30 12:13:15
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-04-03 07:59:45
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-04-27 13:44:13
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-04-27 13:47:16
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-04-27 13:50:07
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-04-27 14:48:46
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-04-27 14:52:38
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-04-27 14:53:37
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-05-04 09:06:39
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-05-04 09:09:04
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-05-17 14:36:23
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-05-17 14:39:19
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-05-17 14:39:49
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-05-21 07:35:54
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-05-21 07:38:22
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-05-24 07:53:46
Podgląd
Wersja
18
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-05-24 07:59:03
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo