Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 19-06-2018 09:30

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WFU/17/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 221 000 euro

Nazwa zamówienia:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jednostek terenowych w latach 2018-2019 – Pompownia wód deszczowych P2 w km 3+711,20 drogi wojewódzkiej nr 869 (m. Jasionka, działka nr 1767/238)

Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie całości zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31-12-2019r.

Kryteria wyboru oferty:

cena brutto - 60%

pochodzenie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) i/lub kogeneracji - 40%

Wadium:

nie dotyczy

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 19.06.2018r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.06.2018r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Damian Niedźwiecki – Wydział Funduszy Unijnych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

07-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

07-06-2018

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ w załączeniu.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-07 15:07:01

Data modyfikacji: 2018-06-13 15:33:33

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-06-07 15:07:02
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-06-07 15:08:01
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-06-07 15:12:18
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-06-13 15:32:02
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo