Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 16-07-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WM/28/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 221.000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie całości zamówienia do dnia 09.11.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto - 60%

Termin realizacji przedmiotu umowy - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 800,00 PLN

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 16.07.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.07.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak, Paweł Gierucki – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne  – Maciej Wielgosz, Justyna Janeska-Kaleta – Wydział Mostów

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

29-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

29-06-2018

SIWZ wraz z ogłoszeniem w załączeniu


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-29 10:58:18

Data modyfikacji: 2018-06-29 11:18:28

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-06-29 10:58:19
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-06-29 11:15:12
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo