Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 19-06-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WM/24/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 221 000 euro

Nazwa zamówienia:

Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie całości zamówienia do dnia 20.09.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

cena  60%

termin realizacji przedmiotu  umowy 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 800,00 PLN

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 19.06.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 19.06.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak, Paweł Gierucki – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Maciej Wielgosz, Justyna Janeska – Kaleta – Wydział Mostów

 

 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

11-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

11-06-2018

ogoszenie o zamówieniu  w  ząłączeniu  

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2018-06-11

2018-06-11


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-11 12:27:39

Data modyfikacji: 2018-06-11 12:37:25

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-11 12:27:39
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-11 12:31:12
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo