Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 26-11-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla całości odcinka od km 17+432 do km 31+000 (etap III) oraz robót budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-12-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w 2019r. – 9 zadań: Zadanie Nr 1 – RDW Jarosław; Zadanie Nr 2 – RDW Jasło; Zadanie Nr 3 – RDW Lubaczów; Zadanie Nr 4 – RDW Łańcut; Zadanie Nr 5 – RDW Mielec; Zadanie Nr 6 – RDW Rymanów; Zadanie Nr 7 – RDW Stalowa Wola; Zadanie Nr 8 – RDW Ustrzyki Dolne; Zadanie Nr 9 – PZDW Rzeszów. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-12-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa elementów oznakowania pionowego do RDW Jarosław... czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-11-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności na całym odcinku planowanym do przebudowy/rozbudowy tj. od km 40+662,00 do km 55+193,73 z wyłączeniem odcinka DW 881 zgodnie z km PFU od ok. 51+760 do km ok. 53+400 oraz robót budowlanych na odcinku od km 44+538 do km 51+760 w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-12-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Grupowe ubezpieczenie pracowników, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-10-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi od km 5+155 do km 5+455 SP i od km 5+117 do km 5+173 SL oraz zatok autobusowych w km 5+226 SP i w km 5+128 SL w m. Bukowiec, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - budowa chodnika od km 5+155 do km 5+360 strona prawa wraz z budową zatoki autobusowej w km 5+226 strona prawa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-11-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Obsługa przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San (km 3+900) w miejscowości Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce na odcinku w km 23+275-23+399 w 2019 roku w dni robocze od godziny 6:00 do godziny 20:00, tj. 14 godzin. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-11-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Zadanie Nr 1 ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jednostek terenowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek oraz zwrot przesyłek niedoręczonych”. Zadanie Nr 2 ,,Usług kurierskie” świadczone dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo