Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 07-06-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy ul. T. Boya Żeleńskiego 19a-- czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-06-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik polegająca na budowie/ przebudowie elementów odwodnienia w km 4+361,70 wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pawłosiów - na podstawie dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik polegająca na budowie/przebudowie elementów odwodnienia w km 4+361,70 wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Widna Góra” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-06-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Adamówka czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-05-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z dojściami do projektowanych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl –Domaradz z drogą powiatową nr 1777R Pruchnik – Nienadowa w m. Nienadowa, czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 4+488-4+655 polegająca na budowie chodnika i zatok autobusowych w m. Koniaczów. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - „Wykonanie dojścia do przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich: Nr DW 855 w m. Zdziechowice, Nr DW 871 w m. Stale” – III przetarg czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-04-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg do końca 2018 roku w zakresie organizacji ruchu czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-04-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo