Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 18-01-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Zadanie pn.: „Studium Techniczno-Ekonomiczne - Połączenie Przemyśla z Bieszczadami - odcinek Przemyśl – Arłamów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-01-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (8 zadań) I kwartał 2021r. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-12-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród - Cisna wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 36+400 w m. Cisna czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-12-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-12-2020 08:00

Nazwa zamówienia: „Wykonanie napraw, przeglądów technicznych oraz sezonowa wymiana opon i wyważanie kół pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep, maszyn drogowych i drobnego sprzętu będącego w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych w 2021 r. – (9 zadań) dotyczy zadania nr 1 RDW Jarosław czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-12-2020 14:26

Nazwa zamówienia: „Wykonanie napraw, przeglądów technicznych oraz sezonowa wymiana opon i wyważanie kół pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep, maszyn drogowych i drobnego sprzętu będącego w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych w 2021 r. – (9 zadań)”dotyczy zadania od 2-9 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-12-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka" – 2 zadania. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-12-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2021 – 6 zadań dotyczy zadanie nr 1 i zadania nr 2 czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego