Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 13-09-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Cisna w km 0+717 poprzez wymianę kabli sprężających. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-08-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Dostawa tablic fluorescencyjnych do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie.”.,. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-08-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 relacji Kolbuszowa – Sędziszów Młp. w m. Kolbuszowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 05-08-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 49+863 - 50+263 str. lewa w m. Albigowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-08-2019 09:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Babica - Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak -Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 18+209 – 18+288 str. prawa w m. Dobrzechów.”.. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-08-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie przebudowy oraz remontu drogi wojewódzkiej 867 z podziałem na dwa odcinki: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów (odcinek od mostu do skrzyżowania z DW 866) 2. Remont drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne od km 36+850 do km 37+142 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-08-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem aktywnego zsynchronizowanego oznakowania przejścia dla pieszych w km 55+336 w m. Brzeźnica.... czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-08-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Remonty cząstkowe (likwidacja przełomów) nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2019r. - 3 zadania. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo