Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 15-09-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” – Zadanie nr 14 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne, polegająca na budowie obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w km 38+060 strona lewa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-08-2020 09:00

Nazwa zamówienia: „Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sezonie zimowym: 2020-2023 – 9 zadań- II PRZETARG – 2 ZADANIA czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-09-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-08-2020 09:00

Nazwa zamówienia: DOSTAWA PIASKU DROGOWEGO W ROKU 2021-2023 DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH – 8 ZADAŃ czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-08-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Łańcut – 12 zadań- II Przetarg - 4 zadania czytaj wiecej

Termin składania ofert: 01-09-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – RDW Jasło– 11 zadań – II Przetarg -6 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-09-2020 10:30

Nazwa zamówienia: „Przebudowa DW nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 214+440 – 214+640 str. lewa w miejscowości Jabłonka,” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 09-09-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Zadanie realizowane i finansowane w ramach zadania WPF pn. Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w związku z wygaśnięciem dnia 30 czerwca 2018 r. terminu ważności decyzji wodnoprawnej znak: OLR.II.6223-19/08 udzielonej przez Starostę Jarosławskiego dnia 04.09.2008 r. na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej W1 i W2 i wprowadzenie z powierzchni mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 1+450 wód opadowych i roztopowych do rzeki San w km 119+800 w m. Jarosław. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo