Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 05-04-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Odnowa poziomego oznakowania dróg na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 4 zadania (II przetarg). czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-03-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników w roku 2019 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola – zadanie nr 7.6 - II przetarg czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-04-2019 09:30

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 217+800 - 218+166 strona lewa w miejscowości Niebocko” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-04-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – Zadanie Nr 8 - RDW Ustrzyki Dolne. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-04-2019 10:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 0+717 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 03-04-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Remont barier energochłonnych na terenie RDW Ustrzyki Dolne czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-03-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 14+915 – 15+057 str. lewa w m. Nagórzany. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 01-03-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki..-- czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo