Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 21-12-2020 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/243/WDT/9/2020

Zamówienie o wartości:

powyżej 214 000 euro

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku Cieszanów – gr. woj"

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2021-02-02


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-02-02 14:04:04

Data modyfikacji: 2021-02-02 14:07:19

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-02-02 14:04:05
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego