Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 22-05-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/243/WFU/12/2018

Zamówienie o wartości:

powyżej 221 000 euro

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.: „Roboty budowlane obiektu mostowego na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 – 133+925,66 polegające na dostosowaniu nośności do klasy A wg PN-85/S-10030 w ramach zadania: „Przebudowa /rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

 

 

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2018-07-12


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-12 15:01:56

Data modyfikacji: 2018-07-12 15:01:56

Wersja: 1

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo