Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 10-01-2022 08:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WDT/5/2021

 

Zamówienie o wartości:

powyżej 214 000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Opracowanie koncepcji programowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w m. Ostrów”

Termin wykonania zamówienia:

26.05.2023r.

Kryteria wyboru oferty:

 

 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

03-12-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

03-12-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8a56c0d8-50ff-452f-91ce-9e56fa2ff614


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-12-03 11:02:52

Data modyfikacji: 2021-12-03 11:03:08

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-12-03 11:02:54
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego