Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 12-01-2022 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WI/9/2021

 

Zamówienie o wartości:

powyżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869

Termin wykonania zamówienia:

29.09.2023 r.

Kryteria wyboru oferty:

 

 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

27-10-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

27-10-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cb3f75c7-1979-4478-97cc-7045976ea806


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-10-27 12:07:36

Data modyfikacji: 2021-12-13 14:21:53

Wersja: 6 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-10-27 12:07:36
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-10-27 12:46:39
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-11-26 12:32:51
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-11-26 12:39:34
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2021-11-26 13:36:22
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego