Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 29-12-2021 11:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł

Nazwa zamówienia:

Transmisja danych wraz z obsługą stacji monitoringu na sieci dróg wojewódzkich 2022 r.

Termin wykonania zamówienia:

Do 31.12.2022 r.

Kryteria wyboru oferty:

Kryteria oceny oferty – cena 100 %.

Składanie ofert:

Termin składania ofert: do dnia 29.12.2021 r. do godziny 11:00 w pokoju nr A1.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr A9 w dniu 29.12.2021 r., o godz. 11:15

Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:
"Transmisja danych wraz z obsługą stacji monitoringu na sieci dróg wojewódzkich 2022 r.”
Nie otwierać przed: 29.12.2021 r., godz. 11:15
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów

Nie dopuszcza się ofert składanych faxem i pocztą elektroniczną.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Sprawę merytoryczne:     Andrzej Pakuła tel.  (17) 860-94-79  andrzej.pakula@pzdw.pl 

Wszelkie dane dotyczące zamówienia (formularz oferty, formularz cenowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) umieszczone są w załączniku poniżej.

Pytania należy zadawać wyłącznie w formie pisemnej (pismo, fax, e-mail). Odpowiedzi zostaną umieszczone pod ogłoszeniem o postępowaniu. Informuje się, że pytania mogą wpływać tylko do godziny 15:00 drugiego roboczego dnia od dnia ogłoszenia. Pytania które wpłyną po tym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpatrzenia.

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

23-12-2021

Treść ogłoszenia:

Do składanych ofert należy dołączyć podpisane:
a) Kosztorys ofertowy
b) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
c) Formularz Oferty


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-12-23 10:21:12

Data modyfikacji: 2021-12-23 10:25:43

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-12-23 10:21:13
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-12-23 10:24:55
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego