Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 06-08-2021 10:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł

Numer postępowania:

PZDW/WZP/242/WFU/14/2021

Zamówienie o wartości:

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art.2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 €”

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w zakresie „Dokonanie rozbiórki i uformowanie wysp środkowych oraz skarp wysp środkowych rond, ułożenie agrowłókniny, obsypanie żwirem oraz wykonanie nasadzeń zieleni”.

Termin wykonania zamówienia:

do 15.09.2021 r.

Kryteria wyboru oferty:

Kryteria oceny oferty – cena 100 %.

Składanie ofert:

Do dnia 06.08.2021r. do godziny 10:00  w pokoju nr 1.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. T. Boya Żeleńskiego 19A   35-105 Rzeszów

Nie dopuszcza się ofert składanych faxem i pocztą elektroniczną.

Otwarcie ofert:

Dnia 06.08.2021 r.  godzina 11:00 w pokoju nr 8.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Iwaszek 17 860 94 74

Sprawy merytoryczne:

Andrzej Iwaszek, tel. 17 860 94 74,  Wojciech Lech, tel. 17 860 94 68

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

21-07-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

21-07-2021

Treść ogłoszenia:

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr19 z drogą wojewódzką nr 861 w m. Jeżowe polegające na: „Dokonanie rozbiórki i uformowanie wysp środkowych oraz skarp  wysp środkowych rond,  ułożenie  agrowłókniny, obsypanie żwirem oraz wykonanie nasadzeń zieleni”. 

( Szczegóły w załącznikach )

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2021-07-21


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-07-19 12:46:13

Data modyfikacji: 2021-07-21 13:04:30

Wersja: 8 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Krzysztof Pieszczoch
Data modyfikacji
2021-07-19 12:46:15
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Krzysztof Pieszczoch
Data modyfikacji
2021-07-19 12:53:35
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Krzysztof Pieszczoch
Data modyfikacji
2021-07-19 12:55:00
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Krzysztof Pieszczoch
Data modyfikacji
2021-07-19 13:00:10
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Krzysztof Pieszczoch
Data modyfikacji
2021-07-19 13:09:50
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Krzysztof Pieszczoch
Data modyfikacji
2021-07-21 11:12:28
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Krzysztof Pieszczoch
Data modyfikacji
2021-07-21 13:03:24
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego