Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 06-08-2021 10:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł

Numer postępowania:

PZDW/WZP/242/WFU/15/2021

Zamówienie o wartości:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odc. od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w zakresie: „Wykonanie dokumentacji wykonawczej i montaż znaków aktywnych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych związanych z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z drogą wojewódzką nr 861 w m. Jeżowe”

Termin wykonania zamówienia:

15.09.2021

Kryteria wyboru oferty:

cena 100 %

Składanie ofert:

Do dnia 06.08.2021 do godziny 10.00  w  siedzibie PZDW w Rzeszowie.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 o godz. 11.30

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Sprawę prowadzi: Andrzej Iwaszek tel. 17 860 94 74

Sprawy merytoryczne: Wojciech Lech, tel. 17 860 94 68

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

21-07-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

21-07-2021

Treść ogłoszenia:

„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odc. od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w zakresie:  „Wykonanie dokumentacji wykonawczej i montaż znaków aktywnych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych związanych z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z drogą wojewódzką nr 861 w m. Jeżowe”   ( Szczegóły w załączniku ).

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2021-07-21


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-07-21 13:50:21

Data modyfikacji: 2021-07-21 13:53:16

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Krzysztof Pieszczoch
Data modyfikacji
2021-07-21 13:50:22
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego