Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 06-08-2021 10:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł

Numer postępowania:

PZDW/WZP/242/WFU/16/2021

Zamówienie o wartości:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze w zakresie znaków pionowych skrzyżowania drogi krajowej nr19 z drogą wojewódzką nr 861 w m. Jeżowe”.

Termin wykonania zamówienia:

15.09.2021 r.

Kryteria wyboru oferty:

 cena 100 %

Składanie ofert:

Do dnia 06.08.2021 do godziny 10.00  w  siedzibie PZDW w Rzeszowie.

Nie dopuszcza się ofert składanych faxem i pocztą elektroniczną.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 o godz. 11.15

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Sprawę prowadzi: Andrzej Iwaszek tel. 17 860 94 74

Sprawy merytoryczne:  Wojciech Lech, tel. 17 860 94 96

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

21-07-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

21-07-2021

Treść ogłoszenia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr  861 Bojanów – Jeżowe – Kopki  na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze w zakresie znaków pionowych skrzyżowania drogi krajowej nr19 z drogą wojewódzką nr 861 w m. Jeżowe”( Szczegóły w załączniku ).

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2021-07-21


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-07-21 13:37:39

Data modyfikacji: 2021-07-21 13:41:29

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Krzysztof Pieszczoch
Data modyfikacji
2021-07-21 13:37:39
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego