Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 08-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988,989 990, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), -Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Wisłok Wielki w km ok 21+400 do 26+300” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-06-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Łańcut na odcinku Leżajsk – Giedlarowa. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1069R w km 3+656 oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 01-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław polegająca na budowie chodnika w km 0+506 – 0+618 w m. Sieniawa - Dybków czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku Niewistka – Krzemienna w km ok 203+300 do 206+500. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-05-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylno-bocznej na potrzeby RDW Ustrzyki czytaj wiecej

Termin składania ofert: 01-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 30+969 – 31+185 str. prawa w m. Królik Polski czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Remonty budynków administrowanych przez PZDW - II PRZETARG - 2 ZADANIA: Zadanie Nr 1 – Remont budynku administracyjno - socjalnego na bazie RDW Jarosław w m. Koniaczów, Zadanie Nr 3 – Remont i zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia w Mielcu przy ul. Korczaka czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego