Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 21-06-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika w km 16+906 – 17+070 w m. Krzywa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-06-2021 12:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+715 – 25+837 str. prawa w m. Wrzawy.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+420 - 7+622 strona lewa w miejscowości Hoczew czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ostrów i Ocieka - II przetarg. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-06-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 26+500,20 – 26+580,00 str. lewa w m. Wiśniowa. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, elementów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Przebudowa/ rozbudowa drogi woj. Nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok.24+400 do 24+570 , km ok. 24+570 do 24+950 , km ok. 24+970 do 25+150 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-06-2021 10:30

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w miejscowości Bachórz czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-07-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego