Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 15-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie napraw elementów mostowych na terenie RDW Ustrzyki – 3 zadania. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, elementów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Przebudowa drogi woj. Nr 992 w miejscowości Świątkowa Wielka w km ok 37+819 - 37+995” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-06-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn w miejscowości Rogóźnia, Banachy czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-07-2021 11:00

Nazwa zamówienia: Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap II czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-05-2021 11:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, elementów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 na odcinku Czarna Górna – Lutowiska od km 17+040 do km 26+313 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-05-2021 09:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 11+162,00 – 11+410,95 w m. Jata ”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w miejscowości Otałęż w km 11+251 – 12+068. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-06-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa w km 25+780 – 26+100 str. lewa w m. Łączki Kucharskie. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego