Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 07-02-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów-Lutcza od km 2+565,00 do km 2+850,00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-01-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie napraw, przeglądów technicznych oraz sezonowa wymiana opon i wyważanie kół pojazdów, maszyn drogowych i drobnego sprzętu będącego w użytkowaniu PZDW i RDW w 2022 r. – II postępowanie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-01-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług przeglądów, konserwacji i napraw drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów będących w użytkowaniu PZDW w Rzeszowie i jednostek terenowych w 2022 r. (zgodnie z SOPZ) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-12-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Obsługa, konserwacja, utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022 – 5 zadań - II postępowanie - 3 zadania czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-03-2021 16:26

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap I Radoszyce – Cisna. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-08-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne polegająca na budowie chodnika w km 5+660 - 5+735 wraz z zatoką autobusową w km 5+713 str. prawa w miejscowości Hoszów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 na odcinku Cisna – Dołżyca w km ok 67+350 do 69+910” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-07-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika w km 167+739 - 168+078 w m. Manasterz. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego